About

Välkommen till Cute but bookish!

Jag är en 22-åring som gillar att läsa och skriva. Efter att ha skrivit halvdåliga bokrecensioner på Goodreads i snart ett år kände jag att det var dags att starta en riktig bokblogg.

Helst läser jag urban fantasy eller young adult, men jag försöker utmana mig själv genom att läsa böcker inom andra genrer.


Welcome to Cute but bookish!

I’m a 22-year old who enjoys reading and writing. After writing half-bad book reviews on Goodreads for almost a year I felt it was time to create a real bookblog.

Preferably I read urban fantasy or young adult, but I’m trying to challenge myself by reading books in different genres.

If you don’t speak Swedish and want to read book reviews in English, check out my Goodreads-page here.

Annonser